Việt Nam là đất nước có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mang rất nhiều giá trị văn hóa, tạo nên một cái nôi nghệ thuật đặc sắc với nhiều thể loại hình thức nghệ thuật khác nhau. Tuy nhiên có một loại hình nghệ thuật mới của xứ Huế bằng cách kết hợp nghề giấy thủ công truyền thống và nghệ thuật đồ họa tạo nên nghệ thuật tranh Trúc Chỉ.

Các sản phẩm văn hoá luôn được đón nhận và công nhận vì giá trị mà tranh Trúc Chỉ mang lại. Bằng sự tỉ mỉ và sự sáng tạo tinh tế tạo nên một bức tranh Trúc chỉ vô cùng độc đáo và có ý nghĩa đặc trưng riêng. Hàng ngàn tờ Trúc Chỉ khi ra đời đã không giống nhau về chất liệu, với sự kết hợp của ánh sáng mà những bức tranh ấy càng được nổi bật hơn như tác phẩm nghệ thuật.

Chat With Me on Zalo