Trúc Chỉ là gì ? Quy trình tạo nên được một phẩm Trúc Chỉ?

1. Trúc Chỉ là gì? Nếu như 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢 (Hòa chỉ) là từ để chỉ giấy thủ công của người Nhật, 𝐇𝐚𝐧𝐣𝐢 (Hàn chỉ) là từ để chỉ giấy thủ công của người Hàn quốc (không chỉ cụ thể một loại nguyên liệu nào), thì Trúc Chỉ là danh từ để định danh một loại hình[Chi tiết…]

Chat With Me on Zalo