Ứng dụng phong phú của Trúc Chỉ Việt Nam

tranh trúc chỉ treo phòng khách

Trúc Chỉ Việt Nam là những tác phẩm nghệ thuật được tạo tác dựa trên tinh thần xây dựng giá trị mới khi sử dụng năng lượng của truyền thống, kết hợp với tư duy và tâm thức đương đại qua bàn tay của những người nghệ nhân tài ba, sáng tạo. Nên cũng từ[Chi tiết…]

Chat With Me on Zalo